Integritetspolicy

Vilka är vi

Vår hemsidesadress är https://www.raddadinhjarnanu.com.

Insamling av information

Vi samlar in viss information från dig när du kontaktar oss via ett kontaktformulär, uppger din e-postadress eller kontaktar oss på annat sätt.

Uppgifterna som samlas in är de data du tillhandahåller oss, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och / eller adress.

Vidare, när du besöker vår webbplats, tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare genom ”cookies” (se vår cookiepolicy vilka cookies som sparas).

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR innebär bland annat att du har rätt att få information om och bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål.

Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har även rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Du har rätt att överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, vill få felaktiga personuppgifter rättade, begränsa eller få dina personuppgifter raderade, är du välkommen att kontakta oss.

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Vilken personlig data samlar vi och varför samlar vi den

Kontaktformulär

När du sänder oss ett meddelande via e-post eller vårt kontaktformulär sparar vi den informationen så länge som vi behöver för att kunna besvara din fråga och följa upp vår kommunikation.

Du kan när som helst be oss ta bort vår kommunikation och din information.

Google Analytics

Google Analytics är ett webanalysverktyg som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webtrafik.

Google använder den informationen för att spåra och sätta samman hur våra hemsidor används.

Denna informarion delas med andra Google-tjänster.

Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och personanpassa annonser i sitt eget annonsnätverk.

Google Analytics lagrar sin data på amerikanska dataservrar. Denna data skyddas av amerikanske lagar inklusive Cloud Act.

GDPR-lagarna och dess skydd av den personliga informationen inom EU och Cloud Act i USA är under diskussion.

Det inkluderar graden av datasäkerhet, hur lagen i de olika delarna av världen kan och ska användas och hur personlig information kan skyddas på båda kontinenterna:

För mer information om hur Google hanterar privat information var god besök Google Privacy & Terms web page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Kakor/Cookiepolicy

Vi använder kakor/cookies för att förbättra tillgången till vår hemsida och för att identifiera återkommande besökare.

Vår användning av cookies är generellt inte kopplad till information som kan identifiera dig personligen på något sätt.

Var god se hela vår Cookiepolicy-sida för mer information.

Inbäddat innehåll fråm andra hemsidor

Artiklar på den här hemsidan innehåller inbäddat innehåll (video, bilder, artiklar, etc.).

Inbäddat innehåll från andra hemsidor beter sig på exakt samma sätt som om besökaren hade besökt den andra hemsidan.

Dessa hemsidor kan samla information om dig, använda cookies, bädda in tredjepartsspårning och övervaka ditt interagerande med detta inbäddade innehåll inklusive spårning av av ditt interagerande med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på den hemsidan.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar främst personuppgifter på servrar inom EU / EES och England.

Vår hemsida ligger på ett webhotell i England.

England har en pågående Brexit-process.

Europakommissionen har inlett ett arbete med att tillåta överföring av personuppgifter över gränser utanför EU, eller fortsatt överföring från eller till en part utanför EU utan vidare godkännande (Article 45(1), GDPR).

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en och https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Informationsskydd

Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål för vilka de samlades in och som anges ovan.

Personuppgifterna behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda ändamålet eller enligt vad som krävs enligt gällande EU- eller medlemsstatslagstiftning.

För exakta behållningstider för olika typer av personlig information, vänligen kontakta oss genom att använda e-postadressen nedan.

Vi tar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Servrarna som används för att hantera personligt identifierbar information lagras i en säker miljö och tillgången skyddas fysiskt och logiskt.

Hur länge vi sparar din information

Om du lämnar en kommentar sparas kommentaren och dess metadata tills vidare.

Detta för att kunna se, godkänna och följa upp kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en moderationskö.

När du sänder oss ett meddelande via e-post eller vårt kontaktformulär sparar vi den informationen så länge som vi behöver för att kunna besvara din fråga och följa upp vår kommunikation.

Du kan när som helst be oss ta bort denna kommunikation och din information.

Vilka rättigheter har du över din information

Om du har lämnat kommentarer eller har sänt oss meddelanden eller annan information kan du begära att all sådan information tas bort.

Du kan även begära en exportfil med den personliga information som vi har lagrat om dig.

I vissa fall kan vi inte skicka en sammanhängande fil med alla dina uppgifter. I sådana fall kommunicerar vi det klart och tydligt.

Detta inkluderar inte någon information som vi behöver lagra för administrativa, juridiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Var sänder vi din information

Besökares kommentarer kan kontrolleras genom en automatisk spamtjänst.

Ägare, ansvar och kontroll av din information

Peter Wilhelmsson Health Consulting AB i Sverige kontrollerar din personliga information enligt de syften som beskrivs ovan.

Om du har några frågor angående vårt handhavande av personlig information, var god kontakta oss via nedanstående e-postadress.

Du kan även använda den e-postadressen för att ha invändningar om vårt handhavande av information, få information om vilken personlig information som vi processar gällande dig eller uppdatera, flytta eller begära borttagning av din personliga information.

Peter Wilhelmsson Health Consulting AB
Peter Wilhelmsson
Strand 25
791 92 Falun
Sverige
E-mail peter [[ at ]] powhealthplus.com

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten