Introduktionen i boken Rädda Din Hjärna Nu

Introduktion av Peter Wilhelmsson & Hayde Bolouri

Vi har skrivit Rädda Din Hjärna Nu för att ge hopp och inspiration, samt tips om hur du kan förbättra din hjärnfunktion.

Nedsatt kognitiv funktion, demens och Alzheimer ökar i en oroande takt och är de svåraste och dyraste utmaningarna.

Det drabbar naturligtvis inte bara personen i fråga men alla runt omkring.

Sjukdomarna stjäl oftast åratal av kvalitetstid vid slutet av ens liv, samt innebär en stor sorg och stress hos vänner och släktingar.

Under det att forskare världen över arbetar för att hitta ett botemedel, vill vi peka ut genombrott och framgångar som redan finns och tillämpas av tusentals läkare och terapeuter.

Detta är alltför okänt bland människor i gemen och hälso- och sjukvårdspersonal inom och utanför vårdsektorn.

Rädda Din Hjärna Nu sammanfattar de allra senaste forskningsresultaten och publicerade fakta i form av böcker från funktionsmedicinska läkarna David Perlmutter, Dale Bredesen, Daniel Amen, Mark Hyman, Terry Wahls, Tom O’Bryan, Datis Kharrazian och många andra där de visar hur bra det går både att förebygga och behandla demens, Alzheimer och andra ”trasig hjärna” sjukdomar genom en ”Individanpassad Multimodal Livsstilsmedicin Program” (IMMLP) baserad på ett funktionsmedicinskt perspektiv.

Det är funktionsmedicinen som ger oss nya, fantastiska verktyg, informationsnätverk, analysmetoder och behandlingsmöjligheter.

Framförallt innebär det nya perspektivet på hur vi ser på människan, hälsa och sjukdomar: funktionsmedicinska modellen är en individanpassad, patientfokuserad, vetenskapsbaserad metod som undersöker de bakomliggande orsakerna till sjukdom och använder bland annat livsstilsmedicinsk behandling för att återställa och främja optimal hälsa.

Många årtionden av studier både inom och utanför den akademiska världen har gett oss ett unikt perspektiv för att kunna dela en hel del saker med läsarna.

 • Kunskap om grundläggande anatomi, fysiologi, biokemi, fysik och sjukdomslära som ger insikt i både hur och varför alltför många personer utvecklar ”trasig hjärna”-sjukdomar som t.ex. depression, ADHD, Parkinsons och MS. Det finns många samverkande orsaker, en röd tråd, som alltför många missar när man främst fokuserar på en diagnos och behandling av symptom.
 • Epidemiologiska studier som visar att demens och Alzheimer är sällsynta bland 80- och 90-åringar som tillämpar en ”Blue Zones” livsstil. Bästa sättet att bota sjukdomar är att aldrig få dem! Hur lever människor som har utmärkta kognitiva färdigheter vid 90 och 100 års ålder? Ska vi inte härma livsstilsvanor från friska och glada åldringar som mycket sällan drabbas av Alzheimer och andra ”trasig hjärna”-sjukdomar?
 • Vetenskapliga studier av enskilda och integrativa livsstilsmedicinska behandlingar för att förbättra eller återställa hjärnhälsan, där en välstuderad modell som IMMLP verkar mycket lovande och framgångsrik.
 • Erfarenheter och studier från ledande funktionsmedicinska läkare som framgångsrikt har behandlat tiotusentals dementa och Alzheimer patienter.
 • Frågeformulär, labbanalyser och övriga informationer som ger vägledning till en framgångsrik IMMLP behandling där vi har myntat uttrycket, ”Brain Reset” (Omstart av Hjärnan).
 • Rädda Din Hjärna Nu förklarar hur hjärnan fungerar, hur den bryts ned och hur du kan återställa den. Boken ger dig möjlighet att använda framgångsrika, individanpassade behandlingsformer från ett funktonsmedicinskt perspektiv för att förnya förlorade kognitiva funktioner.

Rädda Din Hjärna Nu behövs

 • Alltför många människor känner sig som offer. De tror att kroniska sjukdomar som demens och Alzheimer antingen orsakas av genetiken eller bara tur och otur. Boken förklarar samspelet mellan genetik, epigenetik, miljö och livsstilsfaktorer som ger uppkomst till dysfunktioner och sjukdomar. Den ger hopp, insikt och kraft genom praktiska råd som gör att du kan utveckla och bättre bemästra ditt öde.
 • Förutom en förbättrad hjärnfunktion ger boken information om alla möjligheter som kan ge dig positiva effekter på din hälsa i övrigt.
 • Vi anser att medicinska utbildningar och läroböcker har delat upp hjärndysfunktioner i många fack som står långt ifrån varandra. Vår bok kommer att hjälpa till att väva en bild som visar sambandet mellan olika ”Trasig hjärna” neurologiska och mentala sjukdomar, samt hur de allra flesta besvär och diagnoser hänger ihop. Det finns många bidragande faktorer i livsstilen och miljön till utvecklingen av dessa olika sjukdomar.
 • Diagnosen av Alzheimer är inte slutet utan början av en resa för att finna samverkande orsaker till sjukdomsdiagnosen och ett riskfritt IMMLP-program som kan ”rädda din hjärna nu”. Vad du har för hälsotillstånd är inte lika med varför du har det. Depression är inte en Prozac-brist liksom Typ II-diabetes inte uppstår över en natt. Alzheimer är inte orsakad av en enda sjukdomskälla.
 • Det tar ofta väldigt lång tid för ett genombrott inom medicinsk forskning att tillämpas på kliniker, sjukhus, vårdcentraler och slutligen bli ordinerad av en läkare. Enligt flera medicinska studier tar det i snitt hela 17 år för att bevisa att en ny behandlingsmetod fungerar tills den tillämpas av läkare hos patienter på vårdcentraler. (Morris, Zoe Slote, et al. J R Soc Med 2011). Det visar sig att endast några få procent av vetenskapliga studier leder till ofarliga och effektiva metoder som återställer fysiologiska dysfunktioner och minskar
  besvär som människor lider av.
 • Vår ambition är att tillgängliggöra nya genombrott, speciellt åtgärder och behandlingsmetoder hos många med minimerade risker för besvär med förbättrad livskvalitet.
 • Vi menar att vår offentliga medicinska vårdmodell inte tillräckligt använder livsstil- och integrativmedicinska metoder, trots deras positiva effekter som visas genom tusentals vetenskapliga studier.
 • Modellen av monoetiologi och monoterapi (en orsak – en behandling) fungerar mycket bra vid akutvården och vid en bakteriell infektion när man tillsätter rätt antibiotika. Men modellen fungerar ej tillfredställande vid de allra flesta kroniska sjukdomar, speciellt sjukdomsdiagnoser kopplade till hjärnan. Det finns sällan en enda orsak till en kronisk fysiologisk nedsättning som man ”botar” med en enskild behandling. Detta gäller speciellt när man inte tar hänsyn till underliggande orsaker.
 • Varje dag sprids det genom sociala medier, radio och TV enkla budskap och lösningar som vissa krafter överdriver med delsanningar och felaktigt förenklade budskap. Detta skapar oftast förvirring och leder till fel beslut. En vecka är ”fett farligt” och nästa vecka är ”fett bra”. Ena veckan är ”uthållighetsträning bra” och nästa vecka ska man slopa det för ”HIITträning”. Komplexa problem som kroniska sjukdomar, klimatförändringar, arbetslöshet, skola, migration, brottslighet, krig och relationsproblem löser man inte enkelt, eller med andra ord det finns nästan aldrig enkla svar till komplexa frågor!
 • Alltför många lider av ”trasig hjärna” sjukdomar i onödan då det finns så mycket de kan göra för att må bättre. Fyra decenniers intensiv forskning för att hitta säkra och effektiva botemedel eller kraftiga bromsmediciner mot demens och Alzheimer har hittills inte lyckats nämnvärt. Det är oerhört viktigt att så många som möjligt får reda på och använder framgångsrika IMMLP metoder som redan fungerar hos de allra flesta, tills forskarna eventuellt hittar nya och verksammare läkemedel.

Boken innehåller en hel del medicinska fackord. För att konkretisera och bryta ner komplex vetenskap till pedagogiska pussel som bidrar till att tydliggöra och inspirera dig så har vi Richelle Wilhelmsson, medicinsk illustratör att tacka, som har hjälpt oss med över 70 olika illustrationer.

Vi har dessutom en hel del flödesscheman för att sammanfatta viktiga koncept och budskap.

Vi hoppas att Richelles illustrationer och infografen som finns i början av varje kapitel (från vår layoutare, Jesper Lindström) kan underlätta för dig att bättre förstå komplexiteten i detaljerna samt ge dig ett helikopterperspektiv.

Vår högsta önskan är att du bli nykär i din hjärna, att du är tacksam för att ha den, vårdar den, skyddar den och vid problem ser till att göra vad som behövs för att återställa dess funktion.

Vi vill ge ett stort tack till alla som har hjälpt till med redigering av boken, bl.a. Birgitta Brunes, Bitten Jonsson, Linda Ekvall, Lollo Vestlund och Gunnar Söderlund och ett stort tack till Jesper Lindström som har hjälpt till med infografer, layout och mycket mer.

Tillsammans hoppas vi att Rädda Din Hjärna Nu kommer att inspirera många för att förnya och förbättra sin hjärnfunktion och därmed livskvalitet så att de verkligen kan njuta av livet och hålla sig friska och skärpta så långt som möjligt.

Ladda ned och läs kapitel 6 i boken (PDF)

Peter Wilhelmsson, Hayde Bolouri och Richelle Wilhelmsson

Rädda Din Hjärna Nu - Ett funktionsmedicinskt perspektiv

Rädda Din Hjärna Nu

Rädda Din Hjärna Nu är en informationsrik, kraftfull och inspirerande bok som ger dig information, insikt och råd hur du kan starta idag för att förbättra din hjärnfunktion.

Rädda Din Hjärna Nu fokuserar på nedsatt kognitiva funktioner och demenssjukdomar. Boken innehåller även värdefulla tips och effektiva råd vid andra ”trasig hjärna/Broken Brain”-besvär som parkinsons, M.S., ADHD, depression, med fler.

Andra upplagan.

Läs mer och köp boken Rädda Din Hjärna Nu i POWHealthPlus webshop.